David Mcleod

 • Paua Landscape Ring (2 Fish)
 • Paua Landscape Ring
 • Pounamu Bar Ring
 • Pounamu and Silver
 • Oval Pounamu Ring
 • Mother of Pearl Soft Star Ring
 • Mother of Pearl Star Ring
 • Lapus Star
 • Ring
 • Rings
 • Ring
 • Ring
 • Ring
Pounamu and Silver

Year: 2005
Materials: Pounamu, sterling silver

side one